TRAINEE Logo   Creating Qualified Building workforce with
   QUALIFICATIONS | BIM | MARKET

Центарот за менаџирање на знаење и вештини е основан во рамките на проектот TRAINEE со цел да се обезбеди оддржливост на проектните резултати. Активностите на Центарот се распределени во следните пет модули:
ОБУКИ
ОБУКИ
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ
ПАЗАРНА ВРЕДНОСТ НА КВАЛИФИКАЦИИТЕ
ПРОМОВИРАЊЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРИСТАП
ПРОМОВИРАЊЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРИСТАП
РЕПЛИЦИРАЊЕ
РЕПЛИЦИРАЊЕ
Општо за Центарот за менаџирање на знаење и вештини
Партнери во проектот
KomorskiZnak CMYK Noemvri2012 WEB  logo kreacija mk  feit logo cov logo oficijalno en inzhenerska institucija na makedonija web  bim academy spain

EU Logo web

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 785005 

TRAINEE Tweets

Contact Us