TRAINEE Logo   Creating Qualified Building workforce with
   QUALIFICATIONS | BIM | MARKET

Грешка

[OSYouTube] Alledia framework not found

Документи подготвени во рамките на проектот ТРАИНЕЕ

Deliverable #Name of the fileDescriptionWorking package
D2.1Извештај од анкетата за добри практики во ЕУИзвештајот ги опфаќа резултатите од истражување за искуствата во ЕУ за добри практики во волонтерски квалификациски шеми, особено во врска со квалификациските нивоа за работниците и професионалците во градежништвото.WP2
D2.2Шеми за стручни квалификации за искористување на сончевата енергија во зградитеОпис на постапката за развој на профилите и стандардите на занимање како и структурата на програмата за обукаWP2
D2.3Прирачник за проектирање и инсталација на фотоволтаични и соларни системи за топла вода во зградите, за градежни професионалци и техничари.Фотоволтаични соларни ќелии. Видови на фотоволтаични системи. Островски PV мрежни системи. Инвертори. Проектирање на PV системи. Избор на локација и временски услови. Следење. Лиценци и дозволи.WP2
D2.4Модел за проширена методологија за препознавање на претходно учење со аспекти на осигурување на квалитетотМодел за проширена методологија RPL за стручни лица во градежништвото (ниво на V&VI на NQF) со посебни аспекти на обезбедување на квалитетотWP2
D2.5ППЗ (Признавање на претходно знаење) Материјали за проценкаМатеријали за проценка за спроведување на методологијата RPL (Признавање на претходното знаење)WP2
D2.6ПРОГРАМА ЗА ОБУКА ЗА АРХИТЕКТИ за интегриран и систематски пристап во развој на енергетско ефикасни зградиОбуката обезбедува како да се имплементира систематски и логичен пристап при проектирање на енергетско ефикасни зградиWP2
D2.7ИЗВЕШТАЈ од пилот-обуката за проектирање и инсталирање на соларни системи за топла вода
и фотоволтаични системи во зградите, за работници и стручни лица.
Извештај за шест обуки за монтери и проектанти на сончеви системи за топла вода во зградитеWP2
D2.8ИЗВЕШТАЈ од обуката на архитектите за интегриран и систематски пристап во
развојот на енергетско ефикасни згради
Тек на обуката. Заклучоци и препораки од учесницитеWP2
D2.9Каталог на обуки кои се нудат во
Центарот за менаџирање на знаење и вештини
Овој каталог ги наведува содржините на понудата за обука на Центарот за менаџирање на знаење и вештини како пат за стекнување на компетенции и валидни квалификации, заверени со сертификат.WP2
D3.1Истражување за пенетрација и прифаќање на практиката за информациско моделирање на згради (БИМ)Истражувањето го презентира статусот на градежната индустрија во однос на образованието и користењето на БИМ алатките.WP3
D3.6Тренинг програма за БИМПрограми за обука за четири модули за БИМ:
1. БИМ за практичари
2. БИМ за менаџери
3. БИМ за градежници
4. БИМ за индустрија
WP3
D6.3Веб страна на проектотОрганизиација и структура на веб странатаWP6
D4.2Регистар на сертифицирани лицаРегистар на лицатакои имаат добиено Сертикат преку една од обуките во проектот ТРАИНЕЕWP4
D3.2ZBKK RoadmapThe information, documentation and figures in this deliverable are written by the TRAINEE project consortium under EC grant agreement 785005 and do not necessarily reflect the views of the European Commission.
D1.4Извештај за резултатите од проектотОвој извештај ја сумира работата направена за време на траењето на проектот, од 1 мај 2018 до 31 октомври 2020 година. Овој извештај претставува увид во главните достигнувања на проектот, значајните резултати и резултатите што предизвикале внимание на релевантните засегнати страни, градежните професионалци и компаниите и властите. Оваа публикација е водич низ самиот проект.WP1

Партнери во проектот
KomorskiZnak CMYK Noemvri2012 WEB  logo kreacija mk  feit logo cov logo oficijalno en inzhenerska institucija na makedonija web  bim academy spain

EU Logo web

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 785005 

TRAINEE Tweets

Contact Us