Публикации изработени во рамките на проектот ТРАИНЕЕ

#Наслов на документотОписЛинк за преземање
1Прирачник за обука за инженери и техничари за проектирање и инсталирање на сончеви термални колекторски системи
2Прирачник за обука за инженери и техничари за проектирање и инсталирање на фотоволтаични системи
3Прирачник за обука на архитекти за интегриран и систематизиран пристап во проектирањето на енергетско ефикасни објекти
4Каталог на обуки во рамките на Центарот за менаџирање на знаење и вештини
5Евалуација на градба во користење - Примена на методологијата и извештај