Регулаторна рамка за квалификации

Регулатива во делот на образование на возрасни и квалификации

#Наслов на документотОписЛинк
1Закон за образование на возрасни
2Стратегија за образование на возрасни 2018-2022
3Стратегија за образование 2018-2025
4Правилник за верфикација на посебни програми за образование на возрасни

Повеќе информации во врска со оваа проблематика можете да најдете на веб страната на Центарот за образование на возрасни