TRAINEE Logo   Creating Qualified Building workforce with
   QUALIFICATIONS | BIM | MARKET

Грешка

[OSYouTube] Alledia framework not found

ЕВАЛУАЦИЈА НА ПРОКТОТ ТРАИНЕЕ

Почитувани

Проектот ТРАИНЕЕ (Пазарно ориентирани вештини за енергетски ефикасно градење) кој се реализираше во периодот 1 мај 2018 до 31 октомври 2020 официјално заврши со фазата на имплементација и е во процес на подготовка на завршниот извештај. Ви благодариме на сите вас, професионалци во градежниот сектор, компании, институции, за Вашата несебична поддршка и учество во реализацијата на проектните активности.

Проектот работеше кон остварување на три посебни цели: креирање на програми за обука со цел создавање квалификувана работна сила во градежниот сектор, поттикнување на мултидисциплинарен пристап и дигитализација во градежништвото преку воведување на БИМ и зголемување на пазарната вредност на вештините за енергетски ефикасно градење.

Со цел реално да се определи влијанието на проектните активности врз постигнувањето на планираните цели, Ве замолуваме да го споделите вашето искуство, впечатоци и мислење за реализираните активности, што ќе даде вреден придонес за евалуацијата на проектот и идентификување  на  потребите за понатамошна поддршка и  соработка.

Анктетата е анонимна, се состои од 15 кратки прашања кои не би требало да Ви одземат повеќе од 3-5 минути.

Линк до Анкетата: 

Ви благодариме однапред.

Тимот на ТРАИНЕЕ

 

Со пријавувањето за новости, давате дозвола дека вашите информации ќе бидат употребени за да добиете една потврдна порака и билтени од активностите и резултатите на проектот TRAINEE.
Партнери во проектот
KomorskiZnak CMYK Noemvri2012 WEB  logo kreacija mk  feit logo cov logo oficijalno en inzhenerska institucija na makedonija web  bim academy spain

EU Logo web

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 785005 

TRAINEE Tweets

Contact Us