TRAINEE Logo   Creating Qualified Building workforce with
   QUALIFICATIONS | BIM | MARKET

Грешка

[OSYouTube] Alledia framework not found

 

Информациско моделирање на градби - БИМ

BIM frame text mk

Информациското моделирање на градби (БИМ) е во центарот на дигиталната трансформација на градежниот сектор и градежната средина. БИМ не е новина, но веќе претставува глобален тренд кој и понатаму е во експанзија. Извештаите предвидуваат дека поширокото усвојување на БИМ ќе овозможи заштеди од 15 до 20% на пазарот на глобалната инфраструктура до 2025 година. Токму овие промени водени од новите технологии најверојатно ќе го имаат и најголемото влијание врз градежниот сектор.

Владите и компаниите во Европа, при секоја јавна во градежниот сектор (најчесто со поглема вредност), веќе ја препознаваат вредноста на БИМ како стратешка за постигнување на оптимален сооднос помеѓу трошоците, квалитетот и времетраењето на процесот на градење. Многу од нив преземаат проактивни чекори за да ја поттикнат употребата на БИМ во својот градежен сектор за да се осигураат дека ќе ги добијат овие економски, технички, еколошки и општествени придобивки.

 BIM fazi

Партнери во проектот
KomorskiZnak CMYK Noemvri2012 WEB  logo kreacija mk  feit logo cov logo oficijalno en inzhenerska institucija na makedonija web  bim academy spain

EU Logo web

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 785005 

TRAINEE Tweets

Contact Us